AVÍS LEGAL

Informació general – Titularitat del lloc Web

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic , s’informa que http://gid.cat  és un domini de BOLIBAR FARRES ASSOCIATS, SCP (en endavant, GiD), CIF J65497232 i domicili social a c. Gran de Gràcia  núm. 30, pral. 2ª de 08012-Barcelona, correu electrònic: gid@gid.cat i telèfon de contacte 931806847

El lloc web que http://gid.cat  té per finalitat posar a disposició dels usuaris i del públic interessat informació actualitzada sobre GiD

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

El present Avís Legal, juntament amb la Política de privacitat, regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del lloc web http://gid.cat, i regulen expressament les relacions sorgides entre GiD i els “Usuaris ” així com la informació i serveis oferts a través del seu lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús, l’Usuari manifesta :

a . Que ha llegit , entén i comprèn el que aquí s’exposa.

b . Que assumeix totes les obligacions aquí disposades .

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc Web.

1.- Contingut del web

http://gid.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a GiD. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre GiD i l’usuari.

GiD no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web http://gid.cat la presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí .

GID es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu lloc web, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per aquest fet.

2.- Accés al Lloc Web

USUARIS: L’accés i/o ús d’aquest portal GiD atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari .

3.- Registre

Amb caràcter general, per accedir i navegar pels continguts del lloc web no és necessari el registre de l’usuari. No obstant, la utilització de determinats serveis i continguts pot estar condicionada al Registre previ de l’usuari. Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquest. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzades per l’esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

4.- Normes d’utilització del Lloc Web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del lloc web i a no utilitzar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals.

5.- Responsabilitat

Gi no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Gi. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d’aquest lloc web. Des de GiD no garantim l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

GID no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc Web.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

GID és la propietària i/o legítima titular del lloc web i del seu contingut. Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de GID o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos .

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial, i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per GiD, que és la titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits, i aquesta última podrà exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets.

Respecte al seu contingut, en virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon , de la Llei de Propietat Intel·lectual , es prohibeix expressament:

La seva reproducció, distribució o modificació, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització de GiD. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris, així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa. Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de GiD o de tercers, sense que pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre els mateixos. Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a GiD una llicència d’ús sense cap limitació temporal ni territorial. En base a aquesta llicència, GiD podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari .

7- Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

8.- Legislació i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts a la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

En el cas que fos necessari anar a la via judicial per al compliment o interpretació del que s’ha convingut en aquest contracte, de comú acord, ambdues parts acorden sotmetre als Jutjats de Girona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

© BOLIBAR FARRES ASSOCIATS, SCP - T. +34 93 180 68 47 - gid@gid.cat